Սովորողների հորինած տրամաբանական խնդիրները

Խնդիր 2

 

 

 

https://wek7ipqx359.ru/f2.html?a=19177https://lukpiot0dz.ru/u.html?a=19177