Պատրաստվում ենք ճամփորդության

Պատրաստվում ենք ճամփորդության

Առաջին մաս

Թեղենիսում
Երկրորդ մաս․