Սաների գործունեության արդյունքը՝ տառաճանաչություն, էլեկտրոնային այբբենարան

http://dpir.mskh.am/hy/node/1040

Читать далее