Նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների հնգօրյա վերապատրաստում

Այսօր հանրապետության նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման առաջին օրն էր:

Читать далее

Ա. Խնկոյան . «Չորս եղանակ»

1-դասարանի սովորողները կարդում են Աթաբեկ Խնկոյանի
«Չորս եղանակ» բանաստեղծությունը` դոփելով, ծափերով, հավեսով.
Չորս եղանակ.

Թե գարուն է նախշ – նախշուն,
Նա ինչե՞ր է մեզ բերում,
– Ծիլ ու ծաղիկ, կանաչ խոտ,
Ալ ու ալվան վարդ շաղոտ:

Թե ամառ է, շոգ ամառ,
Ի՞նչ է բերում մեզ համար,
– Ցորեն, գարի ու հաճար՝
Ամեն հոգսի դեղ ու ճար:

Թե աշուն է պտղաբեր,
Ի՞նչ է բերում մեզ նվեր.
– Նուռ, սերկևիլ, տանձ, խնձոր,
Դեղձ ու խաղող մեղրածոր:

Թե ձմեռ է ցրտաշունչ,
Ի՞նչ է թափում լուռումունջ.
– Փաթիլ, փաթիլ, փափուկ ձյուն՝
Արծաթի պես պսպղուն: