Սովորողների կատարած աշխատանքների փաթեթի

https://tatevmelqonyan.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%BC%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D6%80/

Առցանց ուսուցման հաշվետվություն

Հունվար ամսին, երբ բոլոր հանրակրթական դպրոցների սովորողները տանն էին, սեբաստացիներն իրականացնում էին ուսուցման նոր ձև՝ առցանց ուսուցում։
Ես իմ դասարանի սովորողների հետ նույնպես անմասն չմնացի։

Читать далее