Սովորողների կատարած աշխատանքների փաթեթի

https://tatevmelqonyan.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%BC%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D6%80/

Реклама

Առցանց ուսուցման հաշվետվություն

Հունվար ամսին, երբ բոլոր հանրակրթական դպրոցների սովորողները տանն էին, սեբաստացիներն իրականացնում էին ուսուցման նոր ձև՝ առցանց ուսուցում։
Ես իմ դասարանի սովորողների հետ նույնպես անմասն չմնացի։

Читать далее