Աթաբեկ Խնկոյան «Խոզն ու ագռավը» -Առցանց դաս

http://himnakan.mskh.am/node/10540

Գրքի17-րդ էջից կարդացեք Խնկոյանի«Խոզն ու ագռավը» առակը և պատասխանեք հարցերին:

  1. Առակից դուրս գրեք այս բառերին իմաստով հակառակ բառերը
  2. Տակից, գիտուն, երիտասարդ, աչքը կուշտ, քնել:
  3. Գրեք, թե ինչպիսին էր խոզը՝ առակից համապատասխան տողերը դուրս գրելով:
  4. Մեկ բառով գրեք, թե ինչպիսին էր ագռավը:
  5.  Առակը ձեզ ի՞նչ սովորեցրեց: