Պապն ու շաղգամը

«Ուսումնական աշուն» նախագծի շրջանակներում Նարեի ընտանիքը
ներկայացնում է «Պապն ու շաղգամ» ստեղծագործությունը:
Հայրիկն ու Նարեն պատրաստել են կերպարները, մայրիկը պատմում է, Նարեն` խաղում: