6 տարեկանների կրթական ծրագիր

Նախագծային ուսուցում- http://partez.mskh.am/?p=3734

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

«Ստեղծողի դպրոց. անհատի կրթական պատվեր. մեդիակրթություն» պետական այլընտարանքնային ծրագիր

 «Նախադպրոցական կրթություն»   կրթական ծրագիր

6 տարեկանների նախապատրաստական խումբ

Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր

 Բանավոր խոսքի զարգացում

Читать далее