Տրամաբանական խնդիրներ

  1. Ասա այն երկնիշ թվերը, որոնց գրության մեջ կա 7 թվանշանը։
  2. Դերձակն ունի 16 մետր կտոր, որից նա օրական կտրում է երկուական մետր ։Քանի՞ օր հետո նա կկտրի մահուդի   վերջին   կտորը։
  3. Տուփում  կան  4  գնդիկներ`  սև,  սպիտակ  և   կարմիր: Կարմիր  գնդիկները   այնքան են,  որքան  սև  և  սպիտակ  գնդիկները  միասին:  Քանի՞  սև  գնդիկ կա տուփում: